کلینیک پژواک ( شعبه مرکزی) | شنوایی سنجی تهران | گفتاردرمانی تهران | بازی درمانی تهران

بخش:
مجموعه: کلینیک های تخصصی
تلفن مرکزی جهت نوبت دهی تمامی کلینیک ها : 
 
77813477 (021)
 
کلینیک پژواک ( شعبه مرکزی)
 
نشاني: تهران - خيابان دماوند - تقاطع سبلان - 27 متري شهيد اشراقي - كوچه اميني - پلاك 63
 
تلفن : 77813477(021)