کلاس های گروهی

  • مشاهده در قالب پی دی اف
 
 
کلاس های گروهی مرکز پژواک با حضور مربی کودک و کودکان در سطوح آموزشی مشابه  به اهداف زیر برای کودکان اجرا می شوند :  
 
حضور کودک در گروه با همسالان 
 
آموزش های گروهی و مبتنی بر مشارکت کودکان در کلاس
 
حضور و فعالیت های گروهی در محیط های طبیعی و مکان های آموزشی و بازی کودکان
 
فعالیت های کتابخوانی
 
فعالیت  های شعرخوانی  و همخوانی
 
بحث های آزاد گروهی
 
آموزش واحدکار
 
 
 

 

 

مربی کودک

در موارد ویژه و مرتبط با نوع مشکلات کودکان لازم است که برنامه توانبخشی کودکان توسط مربی آموزش دیده در قالب فعالیت های انفرادی و گروهی اجرا شود. این امکان با آموزش های مداوم مربیان توسط متخصصین در مرکز پژواک فراهم شده است.

 

گفتاردرمانی شرق تهران, کاردرمانی شرق تهران, بازی درمانی شرق, تربیت شنوایی شرق تهران, تست هوش شرق تهران, گفتاردرمانی, کاردرمانی, بازی درمانی, روانشناسی, تست هوش کودک
شنوایی سنجی نوزادان, شنوایی سنجی نوزادان در شرق تهران, ارزیابی شنوایی نوزادان در شرق تهران, غربالگری شنوایی نوزادان در شرق تهران, تجویز سمعک نوزادان در شرق تهران, تنظیم سمعک نوزادان  در شرق تهران, شنوایی سنجی کودکان در شرق تهران, ارزیابی شنوایی کودکان در شرق تهران, تجویز سمعک کودکان در شرق تهران, تنظیم سمعک کودکان در شرق تهران, شنوایی سنجی نوزادان در غرب تهران, ارزیابی شنوایی نوزادان در غرب تهران, غربالگری شنوایی نوزادان در غرب تهران, تجویز سمعک نوزادان در غرب تهران, تنظیم سمعک نوزادان  در غرب تهران, شنوایی سنجی کودکان در غرب تهران, ارزیابی شنوایی کودکان در غرب تهران, تجویز سمعک کودکان در غرب تهران, تنظیم سمعک کودکان در غرب تهران, شنوایی سنجی نوزادان در پاسداران, ارزیابی شنوایی نوزادان در پاسداران, غربالگری شنوایی نوزادان در پاسداران, تجویز سمعک نوزادان در پاسداران, تنظیم سمعک نوزادان در پاسداران, شنوایی سنجی کودکان در پاسداران, ارزیابی شنوایی کودکان در پاسداران, تجویز سمعک کودکان در پاسداران, تنظیم سمعک کودکان در پاسداران, شنوایی سنجی نوزادان در خیابان دولت, ارزیابی شنوایی نوزادان در خیابان دولت, غربالگری شنوایی نوزادان در خیابان دولت, تجویز سمعک نوزادان در خیابان دولت, تنظیم سمعک نوزادان در خیابان دولت, شنوایی سنجی کودکان در خیابان دولت, ارزیابی شنوایی کودکان در خیابان دولت, تجویز سمعک کودکان در خیابان دولت, تنظیم سمعک کودکان در خیابان دولت