روانشناسی

  • مشاهده در قالب پی دی اف
 
 
 
ارزیابی و توانبخشی اختلالات روانشناختی کودک کم شنوا و سایر کودکان شامل موارد :
 
ارزیابی رشدی کودکان 
 
ارزیابی روانی کودکان 
 
بررسی نحوه ی برخورد والدین و پذیرش سمعک و یا پروتز کاشت حلزون
 
بررسی مشکلات رفتاری کودک و رفتاردرمانی
 
مشاوره با والدین جهت کاهش رفتارها و مشکلات مربوط به کودک
 
انجام تست هوش و ارائه نتایج توصیفی وضعیت هوشی کودک
 
با توجه به شدت مشکلات ، ارجاعات لازمه ( به پزشک، روانپزشک و یا هر نوع ارجاع لازمه)
 
بررسی وضعیت روانی والدین کودک و در صورت لزوم ارجاع آنها به پزشک مربوطه
 
آموزش مهارت  فرزندپروری به والدین
 
گروه درمانی
 
 
 
  1.  

گفتاردرمانی شرق تهران, کاردرمانی شرق تهران, بازی درمانی شرق, تربیت شنوایی شرق تهران, تست هوش شرق تهران, گفتاردرمانی, کاردرمانی, بازی درمانی, روانشناسی, تست هوش کودک
شنوایی سنجی نوزادان, شنوایی سنجی نوزادان در شرق تهران, ارزیابی شنوایی نوزادان در شرق تهران, غربالگری شنوایی نوزادان در شرق تهران, تجویز سمعک نوزادان در شرق تهران, تنظیم سمعک نوزادان  در شرق تهران, شنوایی سنجی کودکان در شرق تهران, ارزیابی شنوایی کودکان در شرق تهران, تجویز سمعک کودکان در شرق تهران, تنظیم سمعک کودکان در شرق تهران, شنوایی سنجی نوزادان در غرب تهران, ارزیابی شنوایی نوزادان در غرب تهران, غربالگری شنوایی نوزادان در غرب تهران, تجویز سمعک نوزادان در غرب تهران, تنظیم سمعک نوزادان  در غرب تهران, شنوایی سنجی کودکان در غرب تهران, ارزیابی شنوایی کودکان در غرب تهران, تجویز سمعک کودکان در غرب تهران, تنظیم سمعک کودکان در غرب تهران, شنوایی سنجی نوزادان در پاسداران, ارزیابی شنوایی نوزادان در پاسداران, غربالگری شنوایی نوزادان در پاسداران, تجویز سمعک نوزادان در پاسداران, تنظیم سمعک نوزادان در پاسداران, شنوایی سنجی کودکان در پاسداران, ارزیابی شنوایی کودکان در پاسداران, تجویز سمعک کودکان در پاسداران, تنظیم سمعک کودکان در پاسداران, شنوایی سنجی نوزادان در خیابان دولت, ارزیابی شنوایی نوزادان در خیابان دولت, غربالگری شنوایی نوزادان در خیابان دولت, تجویز سمعک نوزادان در خیابان دولت, تنظیم سمعک نوزادان در خیابان دولت, شنوایی سنجی کودکان در خیابان دولت, ارزیابی شنوایی کودکان در خیابان دولت, تجویز سمعک کودکان در خیابان دولت, تنظیم سمعک کودکان در خیابان دولت