غربالگری گفتار و زبان

  • مشاهده در قالب پی دی اف

 

گام اول در ارزیابی و تشخیص اختلالات گفتار و زبان در سنین اولیه غربالگری و پایش کودکان با آزمون های معتبر و استاندارد می باشد. به یاد داشته باشید که تشخیص زودهنگام اختلالات گفتار و زبان و سپس مداخله زودهنگام می تواند از مشکلات بعدی کودک در سال های پیش از دبستان و دبستان پیشگیری کند. تاخیر در رشد گفتار و زبان و مشکلات تلفظی کودکان در سال های پیش از دبستان تاثیر منفی بر عملکرد تحصیلی کودک خواهد شد و این کودکان مستعد مشکلات خواندن، نوشتن و یادگیری خواهند بود. با اقدام به موقع در سنین پایین می توان در زمان کوتتاه تری به بهبودی مناسب دست یافت.

متخصصین گفتاردرمانی مرکز پژواک در زمینه ارزیابی، تشخیص و مداخله اختلالات گفتار و زبان شامل تاخیر در رشد گفتار و زبان، مشکلات تلفظی، ناروانی طبیعی و لکنت زبان می تواند به شما والدین عزیز کمک کند.

گفتاردرمانی شرق تهران, کاردرمانی شرق تهران, بازی درمانی شرق, تربیت شنوایی شرق تهران, تست هوش شرق تهران, گفتاردرمانی, کاردرمانی, بازی درمانی, روانشناسی, تست هوش کودک
شنوایی سنجی نوزادان, شنوایی سنجی نوزادان در شرق تهران, ارزیابی شنوایی نوزادان در شرق تهران, غربالگری شنوایی نوزادان در شرق تهران, تجویز سمعک نوزادان در شرق تهران, تنظیم سمعک نوزادان  در شرق تهران, شنوایی سنجی کودکان در شرق تهران, ارزیابی شنوایی کودکان در شرق تهران, تجویز سمعک کودکان در شرق تهران, تنظیم سمعک کودکان در شرق تهران, شنوایی سنجی نوزادان در غرب تهران, ارزیابی شنوایی نوزادان در غرب تهران, غربالگری شنوایی نوزادان در غرب تهران, تجویز سمعک نوزادان در غرب تهران, تنظیم سمعک نوزادان  در غرب تهران, شنوایی سنجی کودکان در غرب تهران, ارزیابی شنوایی کودکان در غرب تهران, تجویز سمعک کودکان در غرب تهران, تنظیم سمعک کودکان در غرب تهران, شنوایی سنجی نوزادان در پاسداران, ارزیابی شنوایی نوزادان در پاسداران, غربالگری شنوایی نوزادان در پاسداران, تجویز سمعک نوزادان در پاسداران, تنظیم سمعک نوزادان در پاسداران, شنوایی سنجی کودکان در پاسداران, ارزیابی شنوایی کودکان در پاسداران, تجویز سمعک کودکان در پاسداران, تنظیم سمعک کودکان در پاسداران, شنوایی سنجی نوزادان در خیابان دولت, ارزیابی شنوایی نوزادان در خیابان دولت, غربالگری شنوایی نوزادان در خیابان دولت, تجویز سمعک نوزادان در خیابان دولت, تنظیم سمعک نوزادان در خیابان دولت, شنوایی سنجی کودکان در خیابان دولت, ارزیابی شنوایی کودکان در خیابان دولت, تجویز سمعک کودکان در خیابان دولت, تنظیم سمعک کودکان در خیابان دولت