غربالگری شنوایی

بخش:
مجموعه: غربالگری شنوایی

 

با توجه به پیشرفت های اخیر در علم شنوایی شناسی، امروزه ارزیابی شنوایی نوزاد، از همان روز اول قابل انجام می باشد. مرکز پژواک با ایجاد سه کلینیک در شرق، غرب و شمال تهران و با بهره گیری از تجهیزات مدرن و پیشرفته، امکان انجام کلیه تست های شنوایی در بدو تولد و همچنین سنین مختلف پیش از دبستان را ایجاد کرده است.